Rabatter

Genom medlemskapet i Teaterförbundet kan du få förmånliga priser på teaterbiljetter och resor med Viking Line.

Biljetter

Är du en aktiv medlem i Teaterförbundet får du ett medlemskort som ger dig rabatterade biljetter på de statsunderstödda teatrarna i mån av tillgång. Kontakta aktuell teater för uppgift om biljettillgång och om vilken rabatt som lämnas just där.

Viking Line

Via TCO har medlemmar i Teaterförbundet tillgång till rabatter på resor med Viking Line, se länk.