Bolån

Som medlem i Teaterförbundet kan du få Bolån i  SEB.

SEB
Du kan få bolån hos SEB till en extra förmånlig ränta. Du får låna upp till 85 procent av bostadens marknadsvärde (dock maximalt 5 gånger hushållets årsbruttoinkomst). Erbjudandet gäller dig och din eventuella medlåntagare som har eller väljer SEB som huvudbank.

Läs mer om erbjudandet och ansök hos SEB.