Institutionsteater

Kollektivavtal mellan Teaterförbundet och arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst.

Det här är en kort information om minimilönerna i Institutionsteateravtalet. Det tidigare avtalet finns  i sin helhet här intill.
Information om pensionsavtalen inom institutionsteatrarna hittar du här.

Institutionsteateravtalet gäller anställda på de offentligt finansierade teaterinstitutionerna samt anställda hos de arbetsgivare som tecknat hängavtal med Teaterförbundet. Klicka på arbetsgivare som omfattas för att se vilka arbetsgivare som ska följa avtalet.

Avtalet omfattar konstnärlig personal, administrativ personal, tekniska tjänstemän och teaterteknisk personal.

Avtalet gäller från den 1 april 2016 till den 31 mars 2017.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsrådgivningen på jour@teaterforbundet.se

Månadslön konstnärlig personal (personalkategori 2a)

Lägst lön per månad från 1.4 2015 1.4 2016
Skådespelare, dansare, musikalartist och
övr. konstn. personal
18 018 kr
 18 414 kr
Ovanstående med relevant högskoleutbildning*
eller 5 års yrkeserfarenhet**
23 278 kr  23 790 kr
Sångsolist 19 901 kr  20 339 kr
Sångsolist med operahögskola/ 5 års yrkeserfarenhet 23 503 kr  24 020 kr
Regissör, koreograf med Teaterhögskola, Danshögskolan,
StDH/ 5 års yrkeserf.
27 357 kr
 27 959 kr
Scenograf, kostymtecknare med utb. från ex StDH/
5 års yrkeserfarenhet.
24 871 kr  25 418 kr
SPV-pensionerade skådespelare, dansare och sångsolister 20 392 kr  20 841 kr

* För dansare även Svenska Balettskolan och Balettakademien, för musikalartist även Balettakademien & Performing Art School i Göteborg.
** För dansare 2 års yrkeserfarenhet

Månadslön teknisk och administrativ personal (personalkategori 2b och 2c)

Lägst lön per månad från 1.4 2015 1.4 2016
Lägstlön 17 581 kr  17 968 kr
Med mer än 5 års yrkesverksamhet 20 087 kr  20 529 kr
Med för yrket relevant högskola om 3 år/
5 års relevant yrkeserfarenhet
23 277 kr  23 789 kr

Ersättning per uppsättning

Regissörer per pjäs

Månadslön enligt individuell överenskommelse (se ovan) samt grundbelopp om lägst.

Från 1.4 2015 1.4 2016
1:a uppsättningen  72 852 kr   74 455 kr
 8:e uppsättningen  93 823 kr   95 887 kr
15:e uppsättningen 115 900 kr  118 450 kr

Vid förhandling om grundbeloppsstorlek ska särskilt regissörens kompetens och erfarenhet beaktas, samt om det är en samproduktion.

För pjäser under 1,5 timme minskas grundbeloppet med 33,3 procent, och för pjäs under 45 minuter med 50 procent. Som instudering och iscensättning medräknas i kvalifikationshänseende uppsättning vid professionell teater.
(I kvalifikationshänseende jämställs två iscensättningar under 20 minuter med en iscensättning över 20 minuter eller en över 45 minuter.)

Frilanskoreograf per dansverk

Månadslön för instudering och iscensättning samt lägst grundbelopp enligt nedan.

Verk över 45 min 55 % av grundbelopp för regissörer
Verk under 45 min 36,7 % av grundbelopp för regissörer
Verk under 20 min 27,5 % av grundbelopp för regissörer

Dansverk under 10 minuter ersätts enligt individuell överenskommelse

Scenografi och kostym

Från 1.4 2015 Fler än 25 medverkande 11 – 25 medverkande 1 – 10 medverkande
1:a uppsättningen 72 852 kr 61 695 kr 50 996 kr
8:e uppsättningen 93 823 kr 79 750 kr 65 676 kr
15:e uppsättningen 115 900 kr 98 515 kr 81 130 kr
 Från 1.4 2016  Fler än 25 medverkande  11 – 25 medverkande  1 – 10 medverkande
 1:a uppsättningen  74 455 kr  63 052 kr  52 118 kr
 8:e uppsättningen  95 887 kr  81 505 kr  67 121 kr
 15:e uppsättningen  118 450 kr  100 682 kr  82 915 kr

Enbart scenografi/kostym

 Grundbelopp om lägst från  1.4 2015 1.4 2016
Från 1:a uppsättningen 36 425 kr  37 226 kr
Från 8:e uppsättningen 46 911 kr  47 943 kr
Från 15:e uppsättningen 57 949 kr  59 224 kr

Pjäser understigande 30 minuter samt inslag och arrangemang ersätts enligt individuell överenskommelse.

Vid förhandling om grundbeloppets storlek ska särskilt scenografens/kostymdesigners kompetens, erfarenhet, antal scenbilder, antal kostymer per medverkande, kostymskissernas karaktär samt om det rör sig om samproduktioner beaktas.

Överenskommelse ska träffas om antal arbetsdagar på teatern efter leverans av skisser och modeller samt om ersättning per arbetsdag.

För scenografi inklusive kostym ska sådan ersättning utgå med belopp motsvarande minst två månadslöner (se ovan under månadslöner). För anställning endast som scenograf eller kostymdesigner 1,5 månadslöner.

Ljusdesigner

Per pjäs lägst kr/dag från 1.4 2015 1.4 2016
1:a uppsättningen 2 471 kr
 2 525 kr
Efter 15 uppsättningar/ 450 arbetsdagar 3 622 kr  3 702 kr

Riksavtalet

Rätt till traktamente?
Fråga: Jag bor i Stockholm och har nu fått ett pjäskontrakt på stadsteatern i Göteborg. Har jag rätt till traktamente och i så fall hur mycket?

Svar: Huvudregeln för rätt till traktamente är enligt Institutionsteateravtalet att den anställde utför sitt arbete mer än 50 kilometer från arbetsgivarens ordinarie tjänsteställe samt övernattar. I institutionsteateravtalet finns ett tillägg till denna huvudregel, som ger anställda med pjäskontrakt rätt till traktamente även de dagar då de på grund av engagemanget måste vistas mer än 50 kilometer från bostadsorten.

Ersättningsnivån är följande. De första 15 dygnen är ersättningen 360 kr. Från 16:e dygnet och upp till 4 månaders anställning är ersättningen 276 kr. Dessutom har du, om teatern inte har ordnat bostad till dig, rätt till nattraktamente med 110 kr i upp till sex månader från anställning. Traktamente enligt undantaget ses som en löneförmån och beskattas därför.

Uppsägning av fast anställning?

Fråga: Jag har varit tillsvidareanställd som ljudtekniker på en länsteater i fem år. Jag funderar på att säga upp mig. Hur lång uppsägningstid har jag?

Svar: Eftersom du arbetar på en teater som omfattas av institutionsteateravtalet så beror längden på din uppsägningstid på hur gammal du är och hur länge du har arbetat på teatern. Om du har varit anställd mer än sex månader på uppsägningsdagen och har fyllt 30 år är uppsägningstiden två månader. Om du har varit anställd mer än sex år och fyllt 30 år är uppsägningstiden 3 månader. För tekniska tjänstemän med föreställningsbunden verksamhet är uppsägningstiden från tjänstemannens sida två månader om han eller hon fyllt 25 år och tre månader om han eller hon fyllt 30 år.

Uppsägning av tidsbegränsad anställning?
Fråga: Jag är anställd som sångare på ett långtidskontrakt. Nu har jag fått ett fantastiskt erbjudande som jag bara inte vill tacka nej till. Hur lång uppsägningstid har jag?

Svar: När man har en tidsbegränsad anställning så är både arbetsgivaren och den anställde bunden den tid man har avtalat om. Det är möjligt att i ett individuellt anställningsavtal komma överens om att den anställde ska ha rätt att säga upp sig och vilken uppsägningstid som då ska gälla. Men har ni inte gjort det så har du ingen rätt att säga upp dig. Naturligtvis ska du försöka förhandla med arbetsgivaren om det här erbjudandet är ett jobb som du så gärna vill tacka ja till. Kanske går det att hitta en lösning som ni båda kan vara nöjda med. Din arbetsgivare vill kanske inte ha personal som de tvingar att stanna.

Angereds Nya Teater
Borås Stadsteater
Broadway för ungdom
Byteatern/Kalmar Länsteater
Cirkus Cirkör
Dalateatern/Länsteatern I Dalarna
Dalhalla AB
Dansens Hus
Dunkers Kulturhus/Helsingborgs Kommun
Estrad Musik Norr AB
Finska Kulturföreningen I Sverige
Folkets Hus och Parker
Folkoperan Aktiebolag
Folkteatern I Gävleborgs Län
Folkteatern i Göteborg ek för
Föreningen Svenska Musikfestivaler
Gotlandsmusiken
Gottsunda Teater
Gävle Konserthus & Symfoniorkester
Göteborgs Konserthus/Göteborgs Symfoniker
Göteborgs Stadsteater AB
Göteborgsoperan AB
Hallands Länsteaterförening
Helsingborg Arena och Scen AB
Kalmar Läns Musikstiftelse
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Kungliga Operan AB
Länsmusiken I Örebro AB
Länsteaterföreningen I Södermanland
Länsteatern i Örebro AB
Länsteatern Jämtland-Härjedalen
Länsteatern På Gotland
Malmö Live AB
Malmö Opera och Musikteater AB
Malmö Stadsteater Aktiebolag
Moomsteatern/Malmö Kommun
Musik Gävleborg
Musik I Blekinge, Blekinge Läns Landsting
Musik I Dalarna
Musik I Halland
Musik I Syd AB
Musik I Uppland
Musik I Väst/Västra Götalands Läns Landsting
Musik- och teaterbiblioteket
Nordiska Kammarorkestern Sundsvall
Norrbottensmusiken/Norrbottens Läns Landsting
Norrbottensteatern
Norrdans
Norrköpings Symfoniorkester
Norrlands Nätverk För Musikteater och Dans
Norrlandsoperan Aktiebolag
Orionteatern AB
Regionteater Väst AB
Regionteatern Blekinge Kronoberg
Riksteatern
Riksteatern Jämtland/Härjedalen
Riksteatern Jönköpings Län
Riksteatern Kalmar Län
Riksteatern Kronobergs Län
Riksteatern Norrbotten
Riksteatern Skåne
Riksteatern Uppsala Län
Riksteatern Värmland
Riksteatern Västerbotten
Riksteatern Västernorrland
Riksteatern Västra Götaland
Riksteatern Örebro Län
Riksteatern Östergötland
Samiska Teatern
Scenkonst Dalarna
Scenkonst Västernorrland Aktiebolag
Scenkonstbolaget i Östergötland AB
Scenvind AB
Scenvind Aktiebolag
Skånes Dansteater AB
Smålands Musik & Teater
Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
Stockholms Konserthus
Stockholms Läns Blåsarsymfoniker
Stockholms Stadsteater AB
Svenska Rikskonserter
Södra Teatern AB
Sörmlands Musik & Teater Eskilstuna
Teater Halland AB
Teatercentrum
Unga Klara
Uppsala Stadsteater Aktiebolag
Vara Konserthus
Västanå Teater
Västerbottensteatern AB
Västmanlands Teater
Västmanlandsmusiken/Västerås Sinfonietta
Wermland Opera/Stiftelsen Värmlandsoperan
Östgötamusiken