Fria professionella teatrar

Kollektivavtal mellan Teaterförbundet och Teatercentrum.

Det här är en kort information om minimilönerna i Teatercentrumavtalet.

Avtalet gäller för konstnärlig, teknisk och administrativ personal som är anställda av en teatergrupp som är medlemmar i Teatercentrum eller som har hängavtal med Teaterförbundet. Klicka på arbetsgivare som omfattas för att se vilka arbetsgivare som ska följa avtalet.

Avtalet gäller från och med den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2020. Löneuppräkningen fördelas på 2.1 % från 1 juni 2017, 2.2 % från 1 april 2018 och 2.2 % från 1 april 2019.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsjouren på jour@teaterforbundet.se

Minimilöner

Lägst lön per månad 1.6.2016
1.6.2017 1.4.2018 1.4.2019
Personal utan utbildning och erfarenhet 19 129 kr 19 531 kr 19 961 kr 20 400 kr
Ovanstående med relevant högskoleutbildning*
eller 5 års yrkeserfarenhet**
21 249 kr 21 695 kr 22 172 kr 22 660 kr
Lägst lön per dag eller föreställning *** 1.6 2016 1.6.2017 1.4.2018 1.4.2019
Personal utan utbildning och erfarenhet 1 062 kr 1 084 kr 1 108 kr 1 132 kr
Ovanstående med relevant högskoleutbildning*
eller 5 års yrkeserfarenhet**
1 179 kr 1 204 kr 1 230 kr 1 257 kr

* För dansare även Svenska Balettskolan och Balettakademien, för musikalartister även Balettakademien och Performing Art School i Göteborg.
** För dansare 2 års yrkeserfarenhet

***Anställning per föreställning kan ske vid inhopp eller vid enstaka föreställningar efter att pjäsen spelats som ordinarie pjäs i en följd.


Ersättning per uppsättning

Regissör per pjäs

Månadslön enligt individuell överenskommelse (se ovan) samt grundbelopp om lägst:

Från 1.6.2016 1.6.2017 1.4.2018 1.4.2019
Grundbelopp om lägst från 74 455 kr 76 018 kr 77 690 kr 79 399 kr

Vid förhandling om grundbeloppsstorlek ska särskilt regissörens kompetens och erfarenhet beaktas, samt om det är en samproduktion.

För pjäser under 1,5 timme minskas grundbeloppet med 33,3 procent, och för pjäs under 45 minuter med 50 procent.

Koreograf per dansverk

Månadslön för instudering och iscensättning samt lägst grundbelopp enligt nedan.

Verkets längd
Verk över 45 minuter 55 % av grundbelopp för regissörer
Verk över 20 minuter 36,7 % av grundbelopp för regissörer
Verk över 10 minuter 27,5 % av grundbelopp för regissörer

 

Scenograf och kostymdesigner

Från 1.6.2016 Fler än 25 medverkande 11 – 25 medverkande
1 – 10 medverkande
Grundbelopp 74 455 kr 63 286 kr 52 118 kr
Från 1.6.2017 Fler än 25 medverkande 11 – 25 medverkande 1 – 10 medverkande
Grundbelopp 76 018 kr 64 615 kr 53 212 kr
Från 1.4.2018 Fler än 25 medverkande 11 – 25 medverkande 1 – 10 medverkande
Grundbelopp 77 690 kr 66 036 kr 54 383 kr
Från 1.4.2019 Fler än 25 medverkande 11 – 25 medverkande 1 – 10 medverkande
Grundbelopp 79 399 kr 67 489 kr 55 579 kr


Enbart scenograf eller kostymdesigner

Från 1.6.2016 1.6.2017 1.4.2018 1.4.2019
Grundbelopp lägst från 37 226 kr 38 008 kr 38 844 kr 39 698 kr

Pjäser understigande 30 minuter samt inslag och arrangemang ersatts enligt individuell överenskommelse.

Vid förhandling om grundbeloppets storlek ska särskilt scenografens/kostymdesignerns kompetens, erfarenhet, antal scenbilder, antal kostymer per medverkande, kostymskissernas karaktär samt om det rör sig om samproduktioner beaktas.

För scenografi inklusive kostym ska sådan ersättning utgå med belopp motsvarande minst 2 månadslöner (se ovan under månadslöner). För anställning endast som scenograf eller kostymdesigner 1,5 månadslöner.

Ljusdesigner per pjäs

Från 1.6.2016 1.6.2017 1.4.2018 1.4.2019
Ersättning per dag lägst 2 525 kr 2 578 kr 2 635 kr 2 693 kr

Efter 15 helaftonsföreställningar eller 450 anställningsdagar som ljusdesigner (sammanlagd tid vid professionell teater) utgår ersättning med lägst: 3 780 kr (1.6 2017).

Löneläget för ljusdesigner?
Fråga: Jag har tidigare jobbat som ljustekniker på en stadsteater. Nu ska jag göra ljusdesign åt en fri teatergrupp. Jag vet inget om löneläget för den typen av jobb – vet ni?

Svar: Det finns ett kollektivavtal för Fria Teatergrupper. I detta avtal finns en paragraf om minimilön för ljusdesigners som anställs på pjäskontrakt. Minimilönen är från 1 juni 2016  2 525 kr per arbetsdag från första uppsättningen som en ljusdesigner gör och 3 702 kr per arbetsdag när ljusdesignern har gjort 15 helaftonsföreställningar eller 450 anställningsdagar som ljusdesigner. Eftersom detta är minimilöner kan du givetvis förhandla om en högre ersättning, men hur framgångsrik du blir i förhandlingen beror naturligtvis en hel del på hur den fria gruppens ekonomi ser ut.

Inkludera semesterlön?
Fråga: Kan man inkludera semesterlönen i månadslönen? Jag har blivit erbjuden 18 000 kr i månadslön inkl semesterlön av en teatergrupp.

Svar: Både enligt semesterlagen och kollektivavtalet för Fria teatergrupper är semesterlön något som man får utöver den vanliga lönen. Det förekommer att arbetsgivare när anställningen avser en kort period inkluderar semesterlönen i månadslönen. Det kan var OK om det tydligt framgår av anställningsavtalet, om det på utbetalningen av lönen framgår tydligt vad som är lön och vad som är semesterlön och om den egentliga lönen inte understiger kollektivavtalets miniminivå. Eftersom jag inte vet vad du ska göra för arbete så vet jag inte heller vilken minimilön som gäller för dig eller om din arbetsgivare är bunden av kollektivavtal. Men du kan givetvis räkna lite på detta själv. Minimilönerna hittar du här på vår hemsida. Semesterlönen är 12 % av månadslönen.

AD LIB Improviserad Teater
Alias Teatern
Arabiska Teatern
Birgitta Egerbladh Produktion Ek För
Boulevard Stockholm AB
Cafèz - lek för ändring
Chesty Morgan Orkesterförening
Cirkus Tigerbrand
Cirkusperspektiv Sweden
Clownronden
Darling Desperados
Dockteaterkollektivet
Dockteatern Tittut
Dotterbolaget
Expressteatern
Fabula Storytelling
Fria Pistolteatergruppen
Fria Teatern
Frilansteatern
Föreningen Friteatern
Föreningen Friteatern På Turné
Föreningen Sommarteater På Krapperup
Föreningen Spegelteatern
Galaxteatern
Götgatans Dramaproduktion
Improvisationsstudion Stockholm AB
Institutet
Intercult Productions Ekonomisk Förening
K2 Dansproduktion
Karlsson-Vergara, Josefina
Kulturföreningen Arbete & Konst
Kung och Drottning Produktion
Lilla Parken
Lilla Vilda Teatern
Meetin Plays
Mittiprickteatern
Moliére Ensemblen
Moment Teater
Musikteatern Svea Sträng/Ung Utan Pung
Off-Stockholm
Operaimprovisatörerna
Operarepubliken
Pantomimteatern
Playhouse Teater
Projektteatern
Pygméteatern
Quasimodos Teater
Rollmakarna
Romateatern AB
Stiftelsen Abellis Magiska Teater
Stiftelsen Shakespeare 91
Tage Granit
Teater 23
Teater Bambino
Teater Barbara
Teater De Vill
Teater Fredag
Teater Galeasen ekonomisk förening
Teater Giljotin AB
Teater Inc
Teater Insite
Teater Komet
Teater Magnolia
Teater Nox/Cinetea AB
Teater Pero
Teater Reagera
Teater Sandino Comite Chileno De Cultura
Teater Scenario
Teater Sláva
Teater Tre
Teater Tribunalen
Teaterföreningen Tekla
Teaterrepubliken
Teaterstudio Lederman
Turteatern
Varieté Teatern Barbés
Wall & Vivien teaterproduktion AB
Zirkus Lokomotiv
Ögla Kulturförening