Film-, TV- och videoinspelning

Avtalet omfattar konstnärlig personal och teampersonal.

Avtalet gäller under perioden 01.01.2016 – 31.12.2016. Ökningen av minimilöner och andra ersättningar på 2,5 % gäller från och med 1 januari 2016.

Den alternativa arbetstidsbestämmelsen gäller på försök under 2015 och 2016.

  • Producenten kan högst lägga ut fyra 50 timmarsveckor i rad.
  • Den genomsnittliga arbetstiden under den faktiska arbetsperioden ska vara 40 timmar/ vecka. Det blir inte längre möjligt att lägga ut nollveckor före eller efter den faktiska arbetsperioden.
  • Ersättning för obekväm arbetstid blir lägst 80 kronor.
  • Ersättning för övertidsarbete blir lägst 1/82 av månadslönen.

Bestämmelsen ska utvärderas inför kommande kollektivavtalsförhandling och upphör att gälla om parterna inte enas om en förlängning.

Det här är en kortversion av avtalet för Film-, tv- och videoinspelning.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta medlemsjouren på jour@teaterforbundet.se

Avtalet gäller  01.01.2016 – 31.12.2016.

Minimilöner artister

Minimigrundgage per dag (from 1 januari 2016):

Första dagen lägst 4 798 kr
Andra dagen lägst 4 411 kr
Tredje och följande dagar lägst 2 922 kr

Vid anställning längre än 75 dagar kan dagsgage ersättas av månadslön. Minimilön per månad lägst 28 216 kr.

Vid inställelse utan scenmedverkan, eftersynkronisering, kollationering och ljudupptagning för playback från lägst 2 248 kr.

Kostymprovning, provmaskering och tagning av rollfotografier 1 101 kr.

Dubbning

Minimigrundgage 44 kr/rad, lägst 2 651 kr/dag. En rad = 40 bokstavsplatser.

Speakning

Minimigrundgage 108 kr/min, lägst 1 969 kr/dag.

Regissörer

Grundgage för produktion av dramakaraktär på minst 15 min utgår grundgage om 1 694 kr/min, dock högst 123 442 kr för produktion överstigande 73 minuter.

Månadslön lägst 24 972 kr/mån.

Annan produktion än av dramakaraktär lägst från 24 972 kr/mån eller lägst 1364 kr/dag.

Koreografer, scenografer, kostymtecknare och A-fotograf

Individuell lönesättning, dock lägst 30 402 kr/mån.

Nyttjanderätter, distributionsformer, repriser mm, se fullständiga avtalet.

Minimilöner teampersonal

1. För befattningshavare med lägst sex års yrkesverksamhet i befattningen utgår följande minimilöner:

Dagsgage Månadslön
A
Produktionsledare
Chefsfotograf (A-foto)
1 689 kr 30 402 kr
B
Ljudtekniker
Animatör
Filmklippare
Redigerare
Maskör
Perukmakare
Inspelningsledare
Belysningsmästare
Elektriker med behörighet
B-foto
Rekvisitör
Scripta
Dekormålare
Kostymör
Regiassistent
1 630 kr 29 383 kr
C
Sminkör
1 561 kr 27 848 kr
D
Assistenter till i grupp A-C angiven befattning
Attributörer
1 375 kr 24 841 kr

2. För befattningshavare med lägst tre års yrkesverksamhet i befattningen utgår följande minimilön:

Dagsgage Månadslön
A Produktionsledare m fl 1 561 kr 27 848 kr
B Ljudtekniker m fl 1 427 kr 25 639 kr
C Sminkör 1 309 kr 23 585 kr
D Assistenter i övrigt 1 254 kr 22 429 kr

3. För befattningshavare i övrigt utgår följande minimilöner:

Dagsgage Månadslön
A Produktionsledare m fl 1 394 kr 24 961 kr
B Ljudtekniker m fl 1 308 kr 23 439 kr
C Sminkör 1 227 kr 21 869 kr
D Assistenter i övrigt 1 071 kr 19 319 kr

4. För befattningshavare under punkt 3 D som har lägre än ett års yrkesverksamhet i befattningen och som ej genomgått yrkesutbildning vid DI:

Dagsgage Månadslön
För den som vid anställningstillfället fyllt 24 år 936 kr 16 860 kr
För den som vid anställningstillfället fyllt 18 år 768 kr 13 808 kr

OB och övertid

För obekväm arbetstid utgår ersättning med 36:00 kr/tim lördagar 07.00-21.00, med 57:00 kr/tim måndag-lördag 21.00-24.00 och med 118:00 kr/tim måndag-lördag kl 00.00-07.00 samt sön-och helgdag jämte nyårs-, påsk-, pingst-, midsommar- och julafton.

Vid beordrat övertidsarbete utgår ersättning per timme enligt följande: Övertid 07.00-21.00 helgfria måndagar-fredagar 1/106 av månadslönen (=1/5 av dagsgage).

Övertidsarbete annan tid 1/82 av månadslönen (=1/4 av dagsgage) Särskilt övertidsarbete, sk ovarnat 1/75 av månadslönen (=1/3 av dagsgage).

Övertid kan efter individuell överenskommelse ersättas med två timmars ledighet för varje övertidstimme.

Om varslad övertid ej till någon del tas i anspråk och besked om detta ej kommit de anställda till del senast dagen innan arbetet skulle ha utförts utgår till berörda anställda för täckande av eventuella merkostnader ett belopp om fr o m 2016-01-01 73 kr för varje ej ianspråktagen timme, dock högst 220 kr per dag.

* Anmärkning
Tillämpas den alternativa arbetstidsbestämmelsen gäller att ersättningen för obekväm arbetstid blir lägst 82 kronor/timme och ersättningen för övertidsarbete blir lägst 1/82 av månadslönen.

Restid är den tid som används för att åka till eller från produktionsorten om tiden ligger utanför ordinarie arbetstid och om man åker som passagerare. Inspelningsfri dag som används för tjänsteresor får ej räknas som veckovila. Restid ersättes med 100kr/tim.

Semesterersättning

Semesterersättning utgår med 13% och utbetalas i enlighet med semesterlagen. Personal utan övertidsersättning får 14,4%.

Filmavtalet
Månadslön för tv-såpa?
Fråga: Eventuellt ska jag vara med i en ny tv-såpa. Jag har träffat några i produktionsbolaget och vi har diskuterat lite löst om en karaktär som jag skulle kunna göra. När vi kom in på lönen så sa dom något om 28 000 kr i månadslön. Är inte det extremt lågt? Försöker dom lura mig?

Svar: Om produktionsbolaget inte har kollektivavtal så är de fria att erbjuda vilken lön som helst. Om de är bundna av kollektivavtal så finns det minimilöner fastställda. Enligt Teaterförbundets kollektivavtal får man använda sig av månadslön om anställningen överstiger 75 dagar. Är tiden kortare gäller dagsgage. Minimilönen per månad är för närvarande (januari 2016) 28 216 kr. De månadslöner som skådespelare som medverkar i tv-serier får varierar mycket; från minimilön och upp till det tre- eller fyr-dubbla. Det beror på t ex vilken erfarenhet du har, hur stor rollen är, hur känd du är, produktionsbolagets ekonomi och hur tuff du vågar vara i förhandlingen. Om du känner till någon annan som ska vara med i produktionen eller som har jobbat med produktionsbolaget tidigare så kontakta dem och hör vad de fick i lön. Det är bara arbetsgivarna som vinner på att man hemlighåller sin lön – så uppmuntra kollegor att berätta vad de har fått betalt.
Rätt till traktamente?
Fråga: Ska vara med i en film som spelas in huvudsakligen i Trollhättan. Vi har några filmdagar på Mallorca också. Det verkar inte som om filmbolaget tänker ge mig traktamente. Visst har jag rätt till det enligt lag!

Svar: Rätten till traktamente regleras i kollektivavtal. Enligt Teaterförbundets kollektivavtal har anställda rätt till traktamente när han/hon måste utför sitt arbete mer än 50 kilometer från arbetsgivarens ordinarie verksamhetsort och arbetet medför övernattning. En del filmbolag har skaffat sig kontor i Trollhättan och behöver därför inte betala traktamente för anställda som reser t ex från Stockholm för att arbeta med en produktion. Naturligtvis kan du förhandla om traktamente även om kollektivavtalet inte ger dig automatisk rätt till det. Kollektivavtalet ger minimirättigheter till anställda och innehåller sällan ”tak” på ersättningar. Tänk på att om du får traktamente så kan det vara en löneförmån som beskattas.

När man har inspelningsdagar utomlands ska avtal träffas individuellt, men traktamentet får då inte understiga statens utlandsreglemente. Beloppen hittar du på Skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se.

2afilm AB
ABLE Film AB
Acne Drama AB
Allvarliga Produktioner Stockholm AB
Amphi Produktion AB
Anagram Produktion AB
Anders Skog Film AB
Anna & Hanna TV-produktion AB
Art89 Television AB
Athenafilm HB
Atmo Production AB
Atmo Rights AB
Atv-Media AB
Auto Images AB
Avanti Film AB
B-Reel Feature Films AB
B.Academy AB
Biancafilm Aktiebolag
BLA Stockholm AB
Bleck Film och TV AB
Bob Film Production AB
Bob Film Sweden AB
Boomerangfilm AB
Breidablick Filmproduktion AB
Bright Images at work AB
Bright Moving Pictures Sweden AB
Campfire Productions AB
Caravan Film AB
CB Sverige AB
Chinema Film Sweden AB
Co Film Aktiebolag
Dansk Skalle AB
Demby Teknik AB
Discovery Networks Sweden AB
Drakfilm Produktion AB
Endemol Sweden AB
Film And Art Affairs II AB
Filmbryggan
Filmkreatörerna Prah och Björk AB
Filmlance International AB
Filmpool Nord AB
FLX Comedy AB
FLX TV AB
Four Brothers Pictures AB
FremantleMedia Sverige AB
Fundament Film AB
Garagefilm International AB
Garagefilm Produktion AB
Gf Studios AB
Giraff Film AB
Gothenburg Film Studios AB
Gretafilm AB
GWDT Film AB
Götafilm AB
Götafilm International AB
Götafilm Produktion AB
Hands Up Stockholm AB
Harmonica Films AB
Hinden/Länna-Ateljéerna AB
Hob AB
Honung Kreativ produktion HB
Idyll AB
Indiana Film AB
Infostig Film och Berättelser
Inland Film AB
Jarowskij Sverige AB
Kjellson & Wik AB
Komrad Sweden AB
Kärnfilm AB
Lebox Produktion AB
Lisbet Gabrielsson Film AB
Luckyday AB
Matador Film AB
MBEF Produktion AB
Memfis Film och Television AB
Memfis Film Rights2 AB
Memfis Film Skåne AB
Memfis Filmproduktion AB
Meta Film Stockholm AB
Meta Spark & Kärnfilm AB
Meter Television AB
MigDig AB
Migma Film AB
Mind Yourself AB
MINT AB
Miso Film Sverige AB
Mutter Media AB
Månharen,Mikael Wiström
Naive AB
NEP Sweden AB
Nexiko AB
Nice Drama AB
Nice FLX Pictures AB
Nordic Pictures International AB
Nordisk Film Distribution AB
Nordisk Film Production Sverige AB
Nordisk Film TV-Produktion AB
Norse Legend Productions
Novamedia Sverige AB
Nöjfab AB
One Tired Brother Productions AB
Palladium AB
Palladium Fiction AB
Pampas Produktion AB
Panthera Film & TV AB
Peep Produktion AB
PennFilm Holding AB
Peter Settman AB
Petrelius Produktion
Plattform Produktion AB
Plattform Produktion Handelsbolag
Produktionsgruppen Wechselmann AB
Red Balloon Media AB
Red Sister AB
Renck Åkerlund Films AB
RMV Film AB
Roy Andersson Filmproduktion AB
Röda roboten animation AB
Salmonfox AB
Saperi Film Sweden AB
SF Studios Production AB
Silverosa Film
Snowcloud Films AB
Solid Entertainment AB
Solsidan Produktion HB
Stark Film AB
Stefan Jarl AB
Stella Nova Film AB
Strix Drama AB
Studio 24, Roy Andersson Filmproduktion
Studio Lagnö AB
Svensk Filmindustri AB
Svenska barnprogram AB
Svenska Filminstitutet
Sweetwater Production AB
Talinspelningar S & S AB
Tangy AB
The Producers Sweden AB
Trapio Susanna Edwards Produktion
Tur Med Vädret AB
TV4 AB
Unlimited Stories AB
Videa Film AB
Viking Entertainment Aktiebolag
Warner Bros ITVP Sverige AB
Yellow Bird Film & TV Productions AB
Yellow Bird Millenium Rights AB
Yellow Bird Rights AB
Yellow Bird Uk Films AB
Zentropa International Sweden AB
Zentropa Sweden Production AB