Biograf

Avtalet gäller biografanställda.

Det här är en kortversion av Biografavtalet. Avtalet i sin helhet finns till höger.

Är du medlem och har frågor om avtalet kan du ringa 08-441 13 00 eller e-posta jourhavande ombudsman på jour@teaterforbundet.se

Omfattning

Avtalet gäller för alla biografanställda hos de arbetsgivare som omfattas av kollektivavtalet.

Lön

Lön utbetalas i form av timlön. Anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö, som tjänstgör minst 30 timmar i genomsnitt per vecka, har månadslön. Månadslön kan genom lokal överenskommelse införas på andra orter och vid andra veckoarbetstidsmått.

Månadslönen utgörs av timlönen x veckoarbetstiden x 4,35 och får omräknat inte understiga gällande minimitimlöner.
Lönen ska vara individuell och fastställas i lokala förhandlingar.

Lägsta timlönen är

Bioanställd med 1.6 2014 1.6 2015 1.6 2016
mindre än 2 000 tim  94:93 kr 97:69 kr 99:84 kr
mer än 2 000 tim  104:94 kr 107:70 kr 110:07 kr

OB-ersättning

Tjänstgöring 1.6 2016
Mån – tors kl 18 – 23.30 5:75 kr
Fred kl 18 – 23.30
Lör – sön,
helgd, nyårsafton
kl 08 – 23.30
18:56 kr
Alla dagar
Kl 23.30 – 08.00
samt dagarna *
100 % av timlön
När nationaldagen 6.6 är en lör/sön  24:31 kr
Reseersättning vid Nattbio samt:
Arbete någon av * (exkl. 1 maj)
124:83 kr

Julafton, juldagen, långfredag, påskdagen, midsommarafton och midsommardagen samt 1 maj före kl 17.00.

Övertid

Övertid ersätts vardagar mellan 08.00 – 23.30 med 50 procent. Övertid ersätts övrig tid och arbetsfri dag med 100 procent.

Semesterlön

Semesterlönen är 13 procent på all intjänad lön, inklusive OB och övertid.

Måste man göra allt?
Fråga: Jag har ett anställningsavtal där det står att jag ska göra alla arbetsuppgifter som förekommer på biografen. Innebär det att jag måste göra allt som arbetsgivaren beordrar mig att göra?

Svar: Du är i princip skyldig att utföra de arbetsuppgifter som arbetsgivaren beordrar om det faller under din kompetens och arbetsuppgiften har ett naturligt samband med verksamheten. En anställd som utför samtliga eller flera arbetsuppgifter ska dock ha kompensation för detta i form av högre lön.

Byggnadsföreningen Svea i Leksand u p a
Capitol Invest I Varberg Aktiebolag
Cinemascenen I Katrineholm AB
Delsbo Filmhus Ekonomisk Förening
Eurostar AB
Folkets Bio - Stockholmsavdelningen
Folkets Bio Växjö
Fregatten Bio AB
Föreningen Fyrisbiografen
HB Svenska Bio
Nordic Cinema Group Support AB
SF Bio AB
SF Media AB
Sollefteå Film & Nöje
Tomelilla-Brösarps biografförening
Videvox Biografservice AB