Gaga och FloWork – rörelse och improvisation

Datum: 27 Feb - 03 Mar 2017

Ort: Malmö

Workshopen fokuserar arbete med principerna inom Gaga och FloWork, var och en för sig och tillsammans i gruppimprovisationer. Syftet är att undersöka relationen mellan individen och gruppen och pröva nya verktyg som kan berika deltagarnas individuella rörelsespråk.

Ansök senast 9 februari.

Läs mer och ansök på Teateralliansens hemsida.